Ap Schoop app

Mae’r ysgol yn defnyddio’r ap Schoop yn helaeth er mwyn hysbysu rhieni am ddigwyddiadau’r ysgol. Mawr hyderaf i chi lawrlwytho. Mae’n rhad ac am ddim ac yn gweithio ar unrhyw ddyfais electronig.  Cysylltwch a’r swyddfa am god ID yr ysgol

The school uses the Schoop app heavily to communicate with parents regarding all school event and developments.  I strongly urge you to download.  It’s free and works on all electronic devices.  Please contact the school for the ID code.