Polisiau / Policies

YGGP First Aid 2023

update NPT Safeguarding and Child Protection Model Policy – August 2023

NPT Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant Enghreifftiol ar gyfer Ysgolion – Awst 2023 (1)

Attendance 2023 YGGP

Behaviour and Discipline 2023 YGGP

Gwrth fwlio Anti bullying 2023 YGGP

Inclusion Policy 2023 YGGP

YGGP – Polisi Cwynion – 2023 – Complaints Policy

YGGP – Polisi Rhyddid Gwybodaeth 2023

YGGP – Traffic Management Policy 2023 (2)

Medical needs 2023 YGGP

Data Protection Policy 2023 Cymraeg YGGP

Data_Protection_Policy_2023 ENG YGGP