Llywodraethwyr

 Enw Llywodraethwyr / 

Governor name

 

 Llywodraethwr /  

Governor

 

Cyfnod / Term
Cllr. Rebeca Philips Cymunedol / Community 02.09.19 – 01.09.23
Mr Wayne Pedrick Cymunedol / Community 01.07.21 – 30.06.25
Cllr. Garry Davies Cymunedol Mân / Minor Community 11.07.20 – 10.07.24
Mrs Nia Griffiths Cymunedol / Community 09.09.22 – 09.09.26
Mrs Emma Jones Cymunedol / Community 16.12.18  – 15.12.22
Mr Lloyd Williams AAL / LEA 01.09.20  –  31.08.24
Mrs Nia Griffiths AAL / LEA 30.03.23  –  29.03.27
Mrs Sarah Gray AAL / LEA(Is-gadeirydd / Vice Chair) 01.09.19 – 31.08.23
Mr Cai Cooper AAL / LEA 30.03.23  –  29.03.27
Emma Miles Rhiant / Parent 30.03.23  –  29.03.27
Ms Rhian Davies Rhiant / Parent (Cadeirydd / Chair) 30.01.21 – 29.01.25
Mr Huw Lewis Rhiant / Parent 30.01.21 – 29.01.25
Ms Danielle O’Connor Rhiant / Parent 30.01.21 – 29.01.25
Mrs Rebecca Griffiths Rhiant / Parent 30.01.21 –  29.01.25
Mr Martin Evans Pennaeth / Headteacher
Mrs Ruth Rees Staff Cymorth / Support Staff 27.01.21 – 26.01.25
Mr Arwel Owen Staff Dysgu / Teaching Staff 30.03.23  –  29.03.27
Mrs Suzanne Jones- Fowler Staff Dysgu / Teaching Staff 24.02.20 – 23.02.24