Llythyron / Letters

Danfonir llythyron a chylchlythyron trwy system ap Schoop. Lawrlwythwch.

All letters and newsletters are sent electronically via Schoop app. Please download.

Tymor Hydref / Autumn Term

Llythyr 04.09.23

Llythyr 15.9.23 Siarter iaith

Llythyr Noson rhieni Hydref 2023

Llythyr Noson rhieni Hydref 2023

Llythyr 19.10.23

Llythyr Cwricwlwm newydd i rieni – New curriculum for wales letter to parents

Llythyr Tregoyd 2024

Llythyr Manor Adventure 2024 –

Llythyr Llangrannog 2024

Llythyr Glanllyn 2024

Llythyr 21.11.23

Attendance Letter to Parents Nov 23

Attendance Letter to Parents Nov 23 Cym

Llythyr 19.12.22

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Llythyr Letter 09.01.24

Llythyr Letter 09.02.24

Tymor yr Haf / Summer Term

School Essentials Grant

Llythyr Presenoldeb i bawb 10.7.23