Staff yr ysgol

Pennaeth / Head Teacher: Mr Martin Evans

Dirprwy / Deputy: Mr Arwel Owen

 Staff Addysgu a Chynorthwyol

Teaching and Support Staff

BlwyddynYear
Mrs L Evans

Mrs N Jones

Meithrin / Nursery
Mrs R Morgan / Mrs N Jones

Mrs S Jones-Fowler

Derbyn / Reception

Derbyn-Bl 1 / Reception-Yr 1

Mrs N Saunders Blwyddyn 1  / Year 1
Miss C Lewis Blwyddyn 2 / Year 2
Miss A Jones Blwyddyn 3 / Year 3
Mrs A Davies (0.6)

Mrs N Fairburn (0.4)

Blwyddyn 3 a 4 / Year 3&4
Miss A James Blwyddyn 4 / Year 4
Mr R Lewis Blwyddyn 5 / Year 5
Miss M Davies Blwyddyn 6 / Year 6
Mr A Owen Blwyddyn 6 / Year 6
Cynorthwywragedd Addysgu / Teaching Assistants
Miss N Evans, Mrs S Evans, Mrs H Griffiths
Miss K West, Mrs S Morgan
Miss G Turner, Mrs C Gunn,
Mrs R Rees
Miss J Burden
Miss E Jones
Miss N Fairburn
Mrs B Harrison, Mrs E Evans

CPA / PPA:-

Mr Ryan Jones – Cerdd / Music

Swyddog Gweinyddol / Administrative Officer: Mrs S Pritchard / Miss E Jones 
Gofalwr / Caretaker: Mr R Stockden
Gofal Amser Cinio:
Mrs Wendy Jackman, Mrs Lynette Bray, Ms Deleen Williams, Mrs Heather Cox, Mrs Carys Gunn, Miss Kayleigh West, Miss Gemma Turner, Mrs Ruth Rees, Miss J Burden, Mrs H Griffiths