Blaenoriaethau'r Ysgol 22-25 / School Priorities 22-25

Blaenoriaethau’r ysgol ar gyfer 2022 / 2023 yw: 

Targed 1: Gwella safonau sgiliau Llafar disgyblion ysgol gyfan yn y ddwy iaith  

Targed 2: Gwella sgiliau rhif disgyblion ar draws yr ysgol

Targed 3: Gwella uwch sgiliau meddwl y disgyblion

Targed 4: Gwella safonau Darllen Cymraeg ym ml 3-6

 

 SCHOOL DEVELOPMENT PLAN 2022 / 2023

 

The school’s priorities for 2022/ 2023 are: 

Target 1: To improve pupils Oracy skills across the school 

Target 2: Improve pupils maths processes across the school

Target 3: Improve pupils high order thinking skills across the curriculum

Target 4: Improve Welsh reading in years 3-6