Cysylltu / Contact

Mae yna groeso i chi gysylltu a ni gydag unrhyw ymholiadau.

Feel free to contact the school with any queries you may have.

Cyfeiriad / Address

YGG Pontardawe

Rhodfa Alltacham

Pontardawe

Abertawe

SA8 4JR

Ffon / Telephone

01792 862136

e-bost / e-mail          
Trydar / Twitter
@yggpontardawe