Gweithgareddau Allgyrsiol / After school clubs

Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau
Clwb Sgiliau

Blwyddyn 1 & 2

3:00 – 3:45

 

Côr Ysgol

Blwyddyn 2-6

3:15 – 4:15

 

 

Clwb Codio

Blwyddyn 3-6

3:15 – 4:15

 

Clwb Chwaraeon

Blwyddyn 3-6

3:15 – 4:15

 

Clwb y Barli

Blwyddyn 3-6

3:15 – 4:15

 

Tuesday Wednesday Thursday
Skills Club

Year 1 & 2

3:00 – 3:45

 

School Choir

Year 2-6

3:15 – 4:15

 

 

Coding Club

Year 3-6

3:15 – 4:15

 

Sports Club

Year 3-6

3:15 – 4:15

 

Clwb y Barli

Year 3-6

3:15 – 4:15