Gwisg Ysgol / School Uniform

Rydym fel ysgol wedi cofrestru gyda 3 chwmni. Sportec yng Nghastell Nedd, Apparel 5 yn Ystradgynlais a Picton Sports yn Llanelli. Ewch ar eu gwefan i archebu eich gwisg.

We as a school have registered with 3 local companies. Sportec in Neath, Apparel 5 in Ystradgynlais and Picton Sports Llanelli.  Please visit their website to order your uniform.

 

Sportec – 01639 632250

https://www.sportec.co.uk/products/schools-uniform/ysgol-pontardawe-uniform

 

Cofion Cynnes –

01639 849111

info@apparel5.com

Picton Sports

01554 754662

https://www.pictonsports.co.uk/?estore&cat=Education|Primary%20Schools|YGG%20Pontardawe