Llywodraethwyr

 Enw Llywodraethwyr / Governor name   Llywodraethwr /  Governor  Cyfnod / Term
Cllr. R Philips Cymunedol / Community 02.09.19 – 01.09.23
Mr W Pedrick Cymunedol / Community 01.07.21 – 30.06.25
Cllr. G Davies Cymunedol Mân / Minor Community 11.07.20 – 10.07.24
Mrs N Griffiths Cymunedol / Community 30.03.23  –  29.03.27
Mr C Cooper Cymunedol / Community 30.03.23  –  29.03.27
Mr Lloyd Williams AAL / LEA 01.09.20  –  31.08.24
Mrs R Williams AAL / LEA 30.03.23  –  29.03.27
Mr B Williamson AAL / LEA 19.3.24    –  18.3.28
Mrs H Rees AAL / LEA 19.3.24    –  18.3.28
Mrs E Miles Rhiant / Parent 30.03.23  –  29.03.27
Ms R Davies Rhiant / Parent (Cadeirydd / Chair) 30.01.21 – 29.01.25
Mr H Lewis Rhiant / Parent 30.01.21 – 29.01.25
Ms D O’Connor Rhiant / Parent 30.01.21 – 29.01.25
Mrs R Griffiths Rhiant / Parent 30.01.21 –  29.01.25
Mr M Evans Pennaeth / Headteacher
Mrs R Rees Staff Cymorth / Support Staff 27.01.21 – 26.01.25
Mr A Owen Staff Dysgu / Teaching Staff 30.03.23  –  29.03.27
Mrs S Jones- Fowler Staff Dysgu / Teaching Staff 24.02.20 – 23.02.24