Sut i gefnogi eich plentyn / How to support your child?

Cymraeg Adref / Welsh at Home

DIGIDOL Pamffled Addysg Gymraeg Abertawe a CNPT

DIGITAL Welsh Medium Education Leaflet SwanseaNPT (1)

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg – Your Guide to Welsh Education

Manteision Cymraeg (1)

Cymraeg Adref

Adnoddau Lleferydd Iaith a Chyfathrebu / Speech, language and communication resources

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu: canllaw | LLYW.CYMRU

Speech, language and communication: guidance | GOV.WALES

Caneuon Canu a Gemau Bwrdd / Welsh Singing songs and Board Games

Caneuon Rhieni

Gemau Bwrdd Rhieni

Sut i ddefnyddio rhannau Hwb / How to use different parts of Hwb…

Linc defnyddiol ar gyfer defnydd dysgu o bell a chyfunol / Useful videos to show how to navigate HWB for distance learning

Ar gyfer pob oedran / Suitable for all year groups

Video – accessing work on Hwb – where to find the work

Video – how to share work on Hwb (take pictures and share)

Video – how to work on worksheets on J2E

Video – how to use J2 Message to communicate with teachers

Video – How to use Flipgrid on a desktop computer (FOR YEARS 4-6)

Video – How to use Flipgrid on an iphone / ipad or tablet (FOR YEARS 4-6)

Video – How to access podcasts for children using the iphone Podcasts app and Spotify 

Sut i ddefnyddio / How to use … Microsoft TEAMS?

Microsoft Teams

Cwricwlwm Newydd 2022 / New Curriculum 2022

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru

Cefnogaeth Profedigaeth / How to cope with Bereavement

Coping with bereavement and loss- a self-help guide to contain the containers