Ysgol Gymraeg Ystalyfera

Fel ysgol Gymraeg disgwylir i bob plentyn trosglwyddo i Ysgol Gymraeg Ystalyfera ym mlwyddyn 7.  Ewch ar eu gwefan i ddysgu mwy…

https://www.ysgolystalyferabrodur.cymru/?lang=cy

As a Welsh primary school, it’s the expectation that all pupils transfer to Ysgol Gymraeg Ystalyfera in year 7.  Visit their website to learn more…

https://www.ysgolystalyferabrodur.cymru/?lang=en-gb

Pontio Bl 6 i Fl 7 / Yr 6 transition to Yr 7

Pecyn Pontio Addysg Gymraeg MICNPT (CYM)

Prospectus_Pontio_v1_Bilingual(Print_Ready) (1)